ORGANIZATOR
WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNERZY XI. KATOWICKIEGO FESTIWALU SZACHOWEGO