Śląski Związek Szachowy
ul. 1 Maja 24, 40-287 Katowice

Biuro Związku: [email protected]
Współpraca i promocja: [email protected]

NIP: 626-26-33-264
REGON: 271178162
KRS: 0000042055

Konto bankowe (podstawowe):
54 2030 0045 1110 0000 0236 8940

Rachunek pomocniczy (dedykowany do imprez):
97 1600 1462 1019 5563 7000 0001
70 1600 1462 1019 5563 7000 0002
32 1600 1462 1019 5563 7000 0007
05 1600 1462 1019 5563 7000 0008

Rachunek walutowy EUR:
PL43 1600 1462 1019 5563 7000 0003

Formularz kontaktowy